Ceník

 • Samostatné vypracování marketingového textu běžného rozsahu (300 – 500 slov), v ceně je zahrnuto studium a analýza od 6 000 Kč
 • Psaní PR textu, tiskové zprávy (1 normostrana) 1 500 až 3 000 Kč
 • Tvorba původního populárního či odborného textu (1 normostrana) od 1 500 Kč
 • Stylistická korektura (1 normostrana) 100 Kč
 • Korektura jazyková a typografická (1 normostrana) 70 Kč
 • Layout časopisu, katalogu, novin od 8 000 Kč
 • Návrh loga od 5 000 Kč
 • Tvorba firemních a jiných názvů, značek, sloganů 1 000 Kč/3 návrhy
 • On line PR podle dohody a náročnosti
 • Vytvoření příručky, firemního newsletteru, market. materiálů podle dohody a náročnosti
 • Sazba (novinová, časopisecká) 500-1 000 Kč/strana
 • Rešerše, průzkum, monitoring (1 hodina) od 500 Kč
 • Poradenství, konzultace (1 hodina) 1 000 Kč

(1 normostrana - 1 800 znaků včetně mezer)

Předchozí stránka: Naše služby
Následující stránka: Reference

Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama